Б.

Энхболд

МЭРГЭЖИЛ; Улс төр судлаач, Эрх зүйч, Төрийн Захиргааны менежер ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ЦОЛ; Улс төрийн шинжлэх ухааны докторант, Харьцуулсан эрх зүйн магистр 1999-2003 МУИС-Нийгмийн Шинжлэх Ухааны Сургууль, Улс Төр Судлалын Тэнхим 2011 Жорж Масоны их сургуулийн Хүний нөөцийн Удирдлагын мэргэжлийн зэрэг( PHR) 2010-2012 АНУ-ын Индианагийн Их сургуулийн Хуулийн сургуулийг Магистрын зэрэгтэй төгссөн. 2017-2018 Сингапурын Үндэсний их сургуулийн харъяа Ли Куан Ю-гийн нэрэмжит Төрийн бодлогын сургуулийг Магистр зэрэгтэй төгссөн.

Та нэвтэрч орно уу!