Эрхэмбаяр

Миеэгомбо

Хотжилт роман I, II дэвтрээ хэвлүүлээд байгаа залуу зохиолч бөгөөд анхны романаа хэвлүүлэх үедээ 22-хон настай байсан. 1994.05.22-нд Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд төрсөн 2011 онд Хужирт ЕБС төгссөн 2015 онд ШУТИС "Хийн дамжуулалт хангамж" 2015- 2017 он хүртэл АНУ МЕНТОРА коллеж, ЮҮ ЭС ЛИН институт, ЮТА-н их сургууль "Улс төрийн удирдлага" магистрант 2018 онд ШУТИС "Газрын тосны хадгалалт тээвэрлэлт" магистр 2019 онд ИЗОУИС-н "Эрх зүйч" 2020 онд Удирдлагын академи "Төрийн захиргааны менежмент" 2020 оноос Баянгол дүүргийн ИТХ-н төлөөлөгчөөр сонгогдож шинэ залуу улс төрч болоод байгаа билээ.

Та нэвтэрч орно уу!