Голдсмит

Маршал

АНУ-д топ компаниудын дээд удирдлагуудад болон гүйцэтгэх захирлуудад зөвлөгөө өгдөг Instute for Management study үүсгэн байгуулагч салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн зөвлөх багш, Dartmouth Tuck School of Business их сургуулийн профессор

Та нэвтэрч орно уу!