Чига

Хаяши

АНУ-ын Дартмаут их сургуульд япон хэлний багшаар ажилласны дараагаар Харвардын их сургуульд япон хэлний багш (Харвардын их сургуулийн тэргүүний багш шагнал авсан)-аар тус тус ажиллаж байсан. Одоогоор, Жоосаи олон улсын их сургуулийн доктор, гадаад оюутны төвийн захирлын албыг хашдаг. Япон хэлний багш бэлтгэх хөтөлбөрийг хариуцан ажилладаг. "Зочлох үйлчилгээнд хэрэглэгдэх хэвшмэл хэллэгийн семантик функц болон утгын томьёолол анализ, зочлох ёсны япон хэлний сургалтад зориулсан судалгаа" нийтлэлийг Жоосаи олон улсын их сургуулийн мэдээлэл сэтгүүл (2020)-д, "Үйлчилгээний бизнест тавигдах омотэнаши сэтгэлийг илэрхийлэх ярианд дүн шинжилгээ хийх нь, үйлчлүүлэгчийн хүсэлт шаардлагыг гүйцэлдүүлэхэд ажилтны авах арга хэмжээний тухай утгын томьёоллыг дүн шинжилгээний өнцгөөс" нийтлэлийг BATJ сэтгүүл (2019)-д, мөн АСК хэвлэлийн газрын эрхлэн гаргасан (2019) "Шинэ анхан шатны япон хэлний сургалтад хэрэглэгддэг суурь үгийн толь бичиг, япон хэлний боловсролын түвшин тогтоох шалгалтад бэлдэх ном"-г хамтран зохиосон.

Та нэвтэрч орно уу!