Пүрэвсүрэн

Наранбаяр

Бэсүд Пүрэвсүрэнгийн Наранбаяр, 1976 оны 11 сарын 5-нд төрсөн. Эхнэр, 2 хүүхдийн хамт амьдардаг. 2015 он - МУИС, Хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн доктор 2007 он - Киотогийн Их сургуулийн Эрх зүйн факультет, эрх зүйн магистр 2000 он - МУИС-ийн ОУХДС-ийн Япон судлалын тэнхим, олон улсын харилцааны бакалавр 2000-2002 он - Байгаль орчны яамны Хамтын ажиллагааны хэлтэст мэргэжилтэн 2002-2004 он - Байгаль орчны сайдын туслах 2007-2009 он - Японы Экологийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын дарга 2009 – 2011 - Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хорооны Шинэтгэлийн бодлогын газарт мэргэжилтэн 2011.01 – 2011.09 сар - Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Аялал жуулчлалын газрын орлогч дарга 2011.09 - 2012.11 - Токиогийн гадаад судлалын их сургуульд судлаач 2012.11 – 2020.02 - Ерөнхий Боловсролын Шинэ Монгол сургуулийн захирал 2020.01-ээс одоо хүртэл – Хөдөлмөрийн Үндэсний Намын Бодлого хариуцсан Нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байна.

Та нэвтэрч орно уу!