Women for Change

Women for Change

“Өөрчлөлтийн төлөөх залуу эмэгтэйчүүд” төрийн бус байгууллага нь 2010 онд хүний эрх, жендэрийн тэгш байдал, ардчилсан нийгмийн үнэт зүйлсийг эрхэмлэсэн иргэний боловсролыг түгээх зорилготой эмэгтэйчүүдийн санаачлага, сайн дурын үндсэн дээр үүсгэн байгуулагдсан ашгийн төлөө бус, нийгэмд үйлчилдэг ТББ юм.

Та нэвтэрч орно уу!