Цэдэнжав

Рэгзэнбаяр

“Мэргэжил сонголтын нууц” номыг зохиогч Цэдэнжавын Рэгзэнбазар нь бизнес, санхүүгийн чиглэлээр 10 гаруй ном сурах бичгийг бүтээж олон нийтийн хүртээл болгосон. Мөн 2017 оноос эхлэн Тим Кларк, Александер Остервальд нар болон дэлхийн 43 орны 328 мэргэжилтэнүүдийн хамтран бүтээсэн “Таны Бизнес Модель” номыг судалж эхэлсэн бөгөөд 2018 онд АНУ-ын WILEY хэвлэлийн компаниас монгол хэл дээр орчуулан хэвлэх эрхийг авч 2019 онд “Таны Бизнес Модель” номыг манаы баг хамт олон орчуулан уншигчдын хүртээл болгосон. Мөн 2019 оны 4-р сард АНУ-ын Сан-Франциско хотод “Таны Бизнес Модель” номын зохиогч Тим Кларкын олон улсын сертификаттай сургалтанд хамрагдаж “Хувь хүний Бизнес Модель”-ийн мастер багшийн албан ёсны сертификатыг авсан.

Та нэвтэрч орно уу!