Лхагважав

Баярмаа

Улаанбаатар хотод төрсөн. Өссөн газар Төв аймаг Борнуур сум Дугана хад. Нийслэлийн 33 р дунд сургууль дунд сургуулийн наймдугаар анги хүртэл суралцсан. Дараа нь арван жилийн боловсрол ТМС 4 р сургуульд эзэмшсэн. СОТ2 ажиллаж байсан. Мөн Прозурорт бичээч Шуурхай Зар сонины газарт бичээчийн ажил хийж байсан. Анх ном бичих сонирхол өөрийн аав Лхагважавын зөгнөлт зохиол болон орчуулгын бүтээлүүдийг эх бэллтгэл хийж хэвлэлийн засварийг хийж гүйцэтгэдэг байжэя

Та нэвтэрч орно уу!