Жамбал

Анхбаяр

Завхан аймгийн Яруу сумын уугуул. Боловсрол: 1. Эмчилгээний арга зүйч, Багш \ Монгол \ 2. Санхүү, эдийн засагч \ Япон \ Ном бүтээл: Ном бүтээлийн чиглэл а. Эрүүл мэнд б. Уран зохиол в. Хүүхэд 1. ЯТЭЦБА \ эрүүл мэнд \ 2. Энгийн бясалгалын аргаар ядаргаа тайлах арга \ эрүүл мэнд \ 3. Амьдрал уртасгагч шидэт 4 дасгал \ эрүүл мэнд \ 4. Хөх Толбот Элч \ уран зохиол \

Та нэвтэрч орно уу!