41. Анхаарал Төвлөрөлт болон Анхаарал Дутмагшил, Хэт Хөдөлгөөн ADHD

Та нэвтэрч орно уу!

41. Анхаарал Төвлөрөлт болон Анхаарал Дутмагшил, Хэт Хөдөлгөөн ADHD

Сурсан зүйлээ хэзээ ч мартахгүйгээр цээжлэх хүсэл хүн бүрт байдаг гэдэгт хилсдэхгүй болов уу. Тэгвэл танд мэдлэгээ хэзээ ч биш юм аа гэхэд, харьцангуй удаан хугацаанд мартахгүйгээр толгойдоо хадгалж, шинэ мэдээлэлтэй уялдаа үүсгэж, илүү өргөн, далайцтайгаар бодож сурах арга зам бий, тэр арга нь та юу ч уншиж, сонсож, мэдэрсэн анхаарлаа чадах чинээндээ бүрэн төвлөрүүлэх гэдгийг танин мэдэхүйн сэтгэл судлал, тархи судлалын шинжлэх ухааны судалгааны үр дүнгүүд харуулдаг гэдгийг хэлмээр байна. Энэ үзэгдлийн физиологи үндэс, үйл ажиллагааны зарчим, хэрхэн анхаарал төвлөрөлтийг нэмэгдүүлэх, анхаарал төвлөрөлт сул байх ба ADHD-ын ялгаа зэргийг энэхүү дугаараас сонсоорой. Дэд сэдвүүд: 0:00:00 - Эхлэл 0:00:35 - Анхаарлын төрлүүд - Top Down & Bottom Up Processing 0:03:25 - Нэгэн зэрэг олон зүйл хийх - MultiTasking/Task Switching - Action Potential 0:10:25 - Disinhibition 0:15:03 - Анхаарлын сонгон шилэлт ба анхаарлын шилжилт хоорондын хугацааны алдагдал 0:22:20 - Анхаарал ба суралцах үйл явц - Анхаарал ба мэдлэг - ADHD ба оюун ухаан 0:29:17 - Aнхаарал Дутмагшил ба Хэт Хөдөлгөөн (ADHD) 0:39:02 - ADHD ба цаг хугацааг хүртэх, хүлээн авах чадвар 0:44:05 - ADHD ба орон зай, хүрээлэн буй орчныг хүртэх, хүлээн авах чадвар 0:50:06 - ADHD ба тархины үйл ажиллагаа Reference: 1. Kühl, T., Eitel, A. Effects of disfluency on cognitive and metacognitive processes and outcomes. Metacognition Learning 11, 1–13 (2016). https://doi.org/10.1007/s11409-016-9154-x 2. Harold Pashler, James C. Johnston, and Eric Ruthruff Annual Review of Psychology 2001 52:1, 629-651 3. Bean, B. The action potential in mammalian central neurons. Nat Rev Neurosci 8, 451–465 (2007). https://doi.org/10.1038/nrn2148 4. Morsink, S., Van der Oord, S., Antrop, I., Danckaerts, M., & Scheres, A. (2022). Studying Motivation in ADHD: The Role of Internal Motives and the Relevance of Self Determination Theory. Journal of attention disorders, 26(, 1139–1158. https://doi.org/10.1177/10870547211050948 5. Rapport, M. D., Alderson, R. M., Kofler, M. J., Sarver, D. E., Bolden, J., & Sims, V. (2008). Working memory deficits in boys with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): the contribution of central executive and subsystem processes. Journal of abnormal child psychology, 36(6), 825–837. https://doi.org/10.1007/s10802-008-9215-y 6. Toplak, M. E., & Tannock, R. (2005). Time perception: modality and duration effects in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Journal of abnormal child psychology, 33(5), 639–654. https://doi.org/10.1007/s10802-005-6743-6 7. Fair, D. A., Bathula, D., Nikolas, M. A., & Nigg, J. T. (2012). Distinct neuropsychological subgroups in typically developing youth inform heterogeneity in children with ADHD. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(17), 6769–6774. https://doi.org/10.1073/pnas.1115365109 8. Aguiar, A., Eubig, P. A., & Schantz, S. L. (2010). Attention deficit/hyperactivity disorder: a focused overview for children's environmental health researchers. Environmental health perspectives, 118(12), 1646–1653. https://doi.org/10.1289/ehp.1002326

Ангилал:

Шинжлэх ухаан

Хугацаа:

59 минут

Нийтлэгдсэн:

2023-09-19

Суваг:

Podlogy Podcast