Монгол хүний шийдвэр гаргалтын онцлог: өнгөрсөн

Та нэвтэрч орно уу!

Монгол хүний шийдвэр гаргалтын онцлог: өнгөрсөн

Монгол хүн хэрхэн шийдвэр гаргадаг вэ? Ямар онцлогтой вэ? Нийгмийн сэтгэлгээний онцлог нь хэрхэн бүрэлдэж өнөөг хүрсэн бэ? Хэтэрхий том сэдэв учраас зөвхөн Нейрокоучын өнцгөөс харсан тайлбар гэдгийг ойлгон хүлээн авна уу!!!

Ангилал:

Шинжлэх ухаан

Хугацаа:

58 минут

Нийтлэгдсэн:

2021-12-17

Суваг:

Тархины Код