#8 Малын махан дахь эмийн үлдэгдлийг тодруулсан нь

Та нэвтэрч орно уу!

#8 Малын махан дахь эмийн үлдэгдлийг тодруулсан нь

Малын махан дахь эмийн үлдэгдлийг тодруулахаар ШУ-ны доктор, профессор, Я.Ганболд академичтай подкаст ярилцлага хийлээ.

Ангилал:

Эрүүл мэнд, Эрүүл ахуй

Хугацаа:

67 минут

Нийтлэгдсэн:

2021-12-11

Суваг:

Цахим Эмч