Паблишинг

НОЖО

“Ножо” хэвлэлийн газар 2021.03.05-ны өдөр үүсгэн байгуулагдсан. Монгол үндэстнийхээ уран зохиолоос сорчлон хэвлэж уншигчдын хүртээл болгохын сацуу дэлхий дахинд сурталчлан таниулах нь бидний эн тэргүүний зорилго. Түүнчлэн дэлхийн сор болсон уран зохиол, гүн ухааны номуудыг сонгон авч эх хэлнээ орчуулан монгол уншигчдадаа хүргэх юм. Энэ ажлынхаа хүрээнд олон улсын хэвлэлийн зах зээлийн жишгийн дагуу зохиолч, хэвлэн нийтлэгчидтэй гэрээ байгуулж, сурталчлан таниулж, худалдан борлуулж ажиллахыг удаах зорилгоо болгосон. Үүний зэрэгцээ дотоодын болон гадаадын уран бүтээлчдийн номын хавтас, дизайныг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэх нь бидний гурав дахь зорилго юм.

Та нэвтэрч орно уу!