Игер

Роберт

РОБЕРТ ИГЕР бол Уолт Дисней Компанийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирал юм. Тэрээр өмнө нь 2005 оны 10-р сараас эхлэн Ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан бөгөөд 2000-2005 онд ерөнхийлөгч, Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирлаар ажиллаж байсан юм. Игер 1974 онд Эй-Би-Си-с ажлын гараагаа эхэлсэн бөгөөд Эй-Би-Си группын ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байхдаа телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн нетворк, станцын групп, кабелийн телевизийн өмчийг хариуцаж, Капитал Ситиз/Эй-Би-Си ба Уолт Дисней компанийн нэгдэлийг удирдаж байсан. Игер Диснейн эзэмшлийн Эй-Би-Си группын ерөнхийлөгч байхдаа Диснейн ахлах менежментийн багт 1996 онд албан ёсоор орж, 1999 онд Уолт Дисней Интернэшнлийн ерөнхийлөгчийн нэмэлт үүрэг хүлээж байв. Энэ албан үүргийнхээ дагуу Игер АНУ-аас гадуур олон улсад Диснейн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, тус компанийн өнөөдрийн олон улсын тавцанд үзүүлсэн өсөлтөд зориулсан төлөвлөгөөг боловсруулсан юм.

Та нэвтэрч орно уу!