Хязгааргүй Унш
Хязгааргүй Сонс

Шилдэг номуудыг хязгааргүй уншиж сонсох боломжтой хувилбарууд

7 хоногт

121 ном

4,900₮

30 хоногт

121 ном

14,900₮

Аудио ном 73

https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/4436/kVWKcI2b.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/4444/Mb4E9VoC.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/20105/TVzmJsVY.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/20106/piICP55u.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/4484/D67ureKA.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/19886/IJDMlJ9D.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/11656/eSrRSeAj.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/19659/QaqedmyY.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/5235/PCdoVWDN.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/22341/qQtUK4Rg.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/22344/bhL1wJtl.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/48929/QryZcEi1.jpeg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/48930/etRlsktg.jpeg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/48931/N5t1JKWI.jpeg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/48932/x434lSUh.jpeg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/55755/5f3398ef_dd5c6e_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/55773/5f33b139_613d2c_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publication/square-cover/54135/5f16aefd_9f2e2e_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/5faa3ec4_666666_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/5fbc99bf_464070_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/5fbc9a30_464070_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/5fbc9b01_464070_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/5fbc9be0_464070_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/5ff2f8d7_9b6360_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/600e41ed_a8a08d_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/60176611_aba6a3_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/602c9c5c_a0a0a0_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6035f763_615d5f_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/603ee944_193e82_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/60499855_969698_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/604ecd9e_685252_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/607cdf4b_7b684c_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/607e25d2_94a9b9_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/608f9679_8d9797_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/60d2d9d4_342016_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6115dae2_6d3551_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/612c25de_7bd0df_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/61358875_b2aea9_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/61483ff5_6e604f_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/61494f4f_66605c_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/61551b2e_e9877e_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/615a818a_936b81_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/61656023_c0b098_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/616d42ea_c4b8ac_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/61774933_716f6d_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6195f730_828181_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6197239e_cdb497_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/61a446a1_936d56_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/61a44685_936d56_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/61a446be_936d56_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/61a99491_c4aba6_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/61b810fd_a99081_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/61d6a0cc_786f57_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/61ef995a_e0c294_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/62047db2_683228_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/62441320_75775c_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6271d003_616161_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/628731e6_978c7a_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/62a2eda5_92816f_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/62c4f04f_bc9d87_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/62c7cf55_476e7a_0.999.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/62da18c8_738191_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/62de0210_4b678b_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/62f31607_7d3f43_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/62f60255_6e6763_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6302f4ac_7f7672_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6320345e_afb8aa_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6332582a_635741_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/632034b0_beac20_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/63607fec_756265_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/63685103_403f2f_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/63ef37a7_ffffff_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/64817b31_4d5655_1.jpg

Цахим ном 48

https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cc7187_9f2e2e_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6535e7f7_e1d5d5_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6535e839_c49f9d_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6535e859_d59290_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6560028b_413228_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cecf25_411e6b_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6565551f_e94f2d_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6567f9d3_a2a2a3_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6567f9ed_dedfe6_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cd8c05_aca6a2_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6567f9f9_a78618_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cd8c1c_96acbd_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6567fa68_c89d84_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cd8c66_aaa28f_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/600819b6_795955_0.71.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6567ff27_748c9c_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6567ff3b_6c8360_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/656805f1_a9885f_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6568060e_7a6771_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cd915a_979a9c_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cd9170_6c5656_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cd9185_7b684d_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65694942_8a373e_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/60840fbc_b25f53_0.644.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cd9262_d8c5ad_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cd9585_623049_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cd95aa_eca195_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cd95e7_956e84_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/654c2c4b_c0ac54_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cedc36_c9b4ae_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cedc61_b0988a_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cedc89_e0c294_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/655ec7f1_867f6d_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cedd9a_7cb9b9_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65ceddae_75785d_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65ceddc1_8f8d8e_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/655ec854_e9c7a4_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/655ec885_279ed0_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/655ec89b_dedad5_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/6563e0df_af7169_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cee3a1_6f6863_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cd928b_8d9797_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cee438_7a3e41_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cee6f4_afb8ab_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65cee736_c7b621_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/64817b2b_4d5352_0.707.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65c07baf_7a6468_1.jpg
https://d3tfpmmm736cqr.cloudfront.net/images/publisher/square/65c07b95_828181_1.jpg

Бестселлерүүд

албан ёсны эрхтэйгээр

Сар бүр шинэ бүтээлүүд нэмэгдэнэ

Зөвхөн Mbook хэрэглэгчдэд

Монголын хамгийн анхны, цахим болон сонсдог номыг багтаасан “ТҮРЭЭС” үйлчилгээ Танд хүрч байна. Уран зохиол, хувь хүний хөгжлийн шилдэг бүтээлүүдээс сонгон, хэмнэлттэйгээр илүү унших хэмнэлд нэгдээрэй.

Хүссэн газраа хүссэн цагтаа

унш, сонс

Алхахдаа эсвэл автобусанд суугаад чихэвчээ зүү, хэн нэгнийг хүлээх зуураа номоо нээ… машиндаа, гэртээ байхдаа хөгжмөө чангал… Таны гар утсанд номын сан байрлах тул татаж аваад интернетгүй орчинд ч үргэлжлүүлсээр байх болно.

“Mbook-ийн Түрээс үйлчилгээ нь ёстой аймар гоё юм байна. Бүх асуудлыг шийдсэн байна.”

Булган

“Нэг аяга кофений үнээр”

Отгонбаяр

"Номын дуу сонсъё гээд Mbook ортол Түрээс гээд сет гаргачиж. Хоолоор яривал гуляш цуйван банштай цай 3-ыг хуушуурны үнээр ав гэнэ. Цадталаа сонсоод авъя."

Анаржин

“Яаж ч бодсон ашигтай юм байна. Түрээслэж аваад бүх аудио номыг нь дуусгацан.”

Хамт олноо хөгжүүлэхэд ашиглаарай

Дэлхийн тэргүүлэх компаниуд ажилчдынхаа дунд номын клуб байгуулах замаар ажилчдынхаа хувийн болон мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлээд зогсохгүй байгууллагын соёлоо төлөвшүүлэхэд хүчтэй хувь нэмэр оруулдаг. Үүнийг амжилттай нэвтрүүлэхэд Түрээс үйлчилгээ хамгийн тохиромжтой.

Амжилттай нэвтрүүлсэн компаниуд:

Бусдыг баярлуулж бэлэглээрэй

Түрээс үйлчилгээ ашиглах эрхийг харилцагч байгууллага, хамтрагч, хайртай нэгэндээ бэлэглэхэд үнэ цэнтэй бэлэг болж чадна.

Харилцагчиддаа бэлэглэсэн байгууллагууд: